سرویس ها

⭐ = پرطرفدار ⚡️ = سطح سرعت 🔥 = سرویس داغ 💎 = بهترین سرویس 💧 = فید سرمایه گذاری قطره ای

ممبر کانال تلگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
55
ممبر فیک کانال تلگرام (پنلی)
6000
1000 / 100000
41
ممبر اجباری کانال تلگرام (هیدن)
7000
1000 / 100000
40
ممبر اجباری کانال تلگرام (عادی)
8000
1000 / 100000
47
ممبر اجباری کانال تلگرام (قفلی)
8000
1000 / 5000
42
ممبر اجباری کانال تلگرام (کانال 200K)
9000
1000 / 100000
43
ممبر اجباری کانال تلگرام (کانال 300K)
10000
1000 / 100000
51
Test
10000
500 / 500000
46
ممبر اجباری تلگرام خالص ویودار
10000
1000 / 100000
56
ممبر اجباری کانال تلگرام ریزش کم (هیدن)
10000
1000 / 5000
53
ممبر فیک کانال تلگرام (خارجی)
10000
1000 / 20000
54
ممبر اجباری کانال تلگرام (کانال 400K)
11000
1000 / 100000
52
ممبر اجباری کانال تلگرام (خارجی)
12000
1000 / 10000
44
ممبر اجباری کانال تلگرام (کانال 500K)
12000
1000 / 100000
57
ممبر اجباری کانال تلگرام (کانال 600K)
13000
1000 / 100000
58
ممبر اجباری کانال تلگرام (کانال 700K)
14000
1000 / 100000
59
ممبر اجباری کانال تلگرام (کانال 800K)
15000
1000 / 100000
45
ممبر اجباری کانال تلگرام (کانال میلیونی)
18000
1000 / 100000
48
ممبر فعال کانال تلگرام (نیترو)
25000
1000 / 5000
49
ممبر پاپ کانال تلگرام (ارسالی یک ساعته)
75000
1000 / 1000

ممبر گروه تلگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
66
ممبر فیک گروه تلگرام (پنلی)
6000
1000 / 100000
63
ممبر گروه تلگرام (ادلیست)
6000
1000 / 50000
61
ممبر اجباری گروه تلگرام (هیدن)
7000
1000 / 200000
60
ممبر فعال گروه تلگرام (پنلی)
8000
1000 / 200000
65
ممبر اجباری گروه تلگرام ریزش کم (هیدن)
10000
1000 / 5000
68
ممبر فیک گروه تلگرام (خارجی)
10000
1000 / 20000
62
ممبر فعال گروه تلگرام (نیترو)
25000
1000 / 5000
64
ممبر گروه به گروه تلگرام (ایرانی)
50000
1000 / 50000
67
ممبر گروه به گروه تلگرام (خارجی)
150000
1000 / 50000

پروکسی کانال تلگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
101
پروکسی کانال تلگرام (یک ساعته امار 100k)
220000
1000 / 1000
102
پروکسی کانال تلگرام (یک ساعته امار 130k)
270000
1000 / 1000
103
پروکسی کانال تلگرام (یک ساعته امار 150k)
300000
1000 / 1000
107
پروکسی کانال تلگرام (تایم 15 الی 20 دقیقه)
450000
1000 / 1000
104
پروکسی کانال تلگرام (تایم 20 الی 30 دقیقه)
800000
1000 / 1000
105
پروکسی کانال تلگرام (شبانه امار 100k)
1000000
1000 / 1000

ویو پست کانال تلگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
110
ویو تک پست کانال تلگرام
150
300 / 15000
130
ویو تک پست (قابلیت روی پست فورواردی و موزیک)
300
100 / 200000
79
ویو 5 پست آخر کانال تلگرام
800
300 / 15000
133
ویو 5 پست (قابلیت روی پست فورواردی و موزیک)
1300
100 / 200000
111
ویو 10 پست آخر کانال تلگرام
1400
300 / 15000
134
ویو 10 پست (قابلیت روی پست فورواردی و موزیک)
2500
100 / 200000
73
ویو 20 پست آخر کانال تلگرام
2600
500 / 15000
74
ویو 20 پست (قابلیت روی پست فورواردی و موزیک)
4600
100 / 200000
75
ویو 50 پست آخر کانال تلگرام
5000
1000 / 15000
77
ویو 100 پست آخر کانال تلگرام
10000
1000 / 15000

لایک و نظرسنجی کانال تلگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
80
لایک و نظرسنجی تلگرام (کانال عمومی)
15000
100 / 100000
81
لایک و نظرسنجی تلگرام (کانال خصوصی)
100000
100 / 10000

فالوور اینستاگرام (فیک و نیمه فعال)

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
25
فالوور اینستاگرام ارزان
7000
100 / 50000
7
فالوور اینستاگرام (خارجی)
8000
100 / 50000
6
فالوور اینستاگرام (میکس)
10000
100 / 50000
8
فالوور اینستاگرام (ایرانی)
12000
100 / 40000
90
فالوور اینستاگرام (ایرانی توربو)
14000
200 / 30000
9
فالوور اینستاگرام (ایرانی الماس)
16000
100 / 35000
136
 فالوور اینستاگرام (ایرانی Vip)
18000
100 / 30000
1
فالوور اینستاگرام (ایرانی ویژه)
20000
100 / 30000

فالوور اینستاگرام (واقعی ایرانی پاپ)

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
11
فالوور پاپ اینستاگرام (ارسالی 1 ساعته)
120000
1000 / 1000
14
فالوور پاپ اینستاگرام (ارسالی 3 ساعته)
220000
1000 / 1000
10
فالوور پاپ اینستاگرام ایرانی واقعی (اجباری)
220000
1000 / 10000
13
فالوور پاپ اینستاگرام (ارسالی 4 ساعته)
250000
1000 / 1000
15
فالوور پاپ اینستاگرام (ارسالی 5 ساعته)
350000
1000 / 1000
16
فالوور پاپ اینستاگرام (ارسالی 6 ساعته)
700000
1000 / 1000

بسته های طلایی اینستاگرام (فیک و نیمه فعال)

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
112
پکیج طلایی (فالوور + لایک + بازدید + کامنت)
25000
1000 / 1000
113
 پکیج الماس (فالوور + لایک + بازدید + کامنت)
40000
1000 / 1000
114
پکیج یاقوت (فالوور + لایک + بازدید + کامنت)
60000
1000 / 1000
115
پکیج اختصاصی اذر سوشال
100000
1000 / 1000

لایک اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
129
لایک اینستاگرام ارزان
2000
100 / 50000
117
لایک اینستاگرام (خارجی)
3000
100 / 50000
118
لایک اینستاگرام (میکس)
4000
100 / 50000
119
لایک اینستاگرام (IGTV)
5000
100 / 50000
116
لایک اینستاگرام (ایرانی)
6000
100 / 20000
137
لایک اینستاگرام (ایرانی نیترو)
7000
100 / 20000
135
 لایک اینستاگرام ویژه (مناسب برای اکسپلور)
8000
100 / 20000

ویو اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
121
ویو کلیپ اینستاگرام (IGTV)
500
100 / 500000
120
ویو کلیپ اینستاگرام (ویدئو)
500
100 / 500000
132
 ذخیره پست اینستاگرام
1000
100 / 15000
128
 ویو کلیپ اینستاگرام + Impressions + Profile Visit
2000
150 / 10000000
122
ویو استوری اینستاگرام
2000
100 / 20000
131
ویو استوری اینستاگرام (بازدید همه استوری ها)
2500
100 / 20000

کامنت اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
127
 کامنت ایرانی با متن دلخواه شما
18000
10 / 1000
126
 کامنت ایرانی تعریف از پست متفرقه
18000
5 / 40
123
کامنت ایرانی تبریک تولد
18000
5 / 40
125
کامنت ایرانی تعریف و تمجید از کالای فروشگاهی
18000
5 / 40
124
کامنت ایرانی سلام و احوال پرسی
18000
5 / 40

خدمات اینستاگرام (reels)

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
100
ویو reels
2000
100 / 1000000
95
لایک reels
7000
100 / 10000