سرویس ها

⭐ = پرطرفدار ⚡️ = سطح سرعت 🔥 = سرویس داغ 💎 = بهترین سرویس 💧 = فید سرمایه گذاری قطره ای

ممبر کانال تلگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
46
ممبر اجباری تلگرام خالص ویودار
12000
1000 / 5000
41
ممبر اجباری کانال تلگرام (هیدن)
12000
1000 / 5000
50
ممبر فیک کانال تلگرام (ارزان)
12000
1000 / 100000
139
ممبر کانال تلگرام (ظرفیت بالا)
18000
1000 / 20000
48
ممبر فعال کانال تلگرام (نیترو)
25000
1000 / 5000
49
ممبر پاپ کانال تلگرام (ارسالی یک ساعته)
80000
1000 / 1000

ممبر گروه تلگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
66
ممبر فیک گروه تلگرام (پنلی)
9000
1000 / 20000
63
ممبر گروه تلگرام (ادلیست)
9000
1000 / 50000
61
ممبر اجباری گروه تلگرام (هیدن)
12000
1000 / 20000
65
ممبر اجباری گروه تلگرام ریزش کم (هیدن)
12000
1000 / 5000
60
ممبر فعال گروه تلگرام (پنلی)
12000
1000 / 20000
62
ممبر فعال گروه تلگرام (نیترو)
25000
1000 / 5000
64
ممبر گروه به گروه تلگرام (ایرانی)
40000
1000 / 50000
67
ممبر گروه به گروه تلگرام (خارجی)
200000
1000 / 50000

پروکسی کانال تلگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
101
پروکسی کانال تلگرام (یک ساعته امار 80k)
220000
1000 / 1000
102
پروکسی کانال تلگرام (یک ساعته امار 100k)
250000
1000 / 1000
103
پروکسی کانال تلگرام (یک ساعته امار 120k)
300000
1000 / 1000
104
پروکسی کانال تلگرام (یک ساعته امار 150k)
350000
1000 / 1000

ویو پست کانال تلگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
110
ویو تک پست کانال تلگرام
150
300 / 100000
130
ویو تک پست (قابلیت روی پست فورواردی و موزیک)
300
100 / 200000
79
ویو 5 پست آخر کانال تلگرام
1000
300 / 100000
133
ویو 5 پست (قابلیت روی پست فورواردی و موزیک)
1300
100 / 200000
111
ویو 10 پست آخر کانال تلگرام
1400
300 / 100000
134
ویو 10 پست (قابلیت روی پست فورواردی و موزیک)
2500
100 / 200000
73
ویو 20 پست آخر کانال تلگرام
2600
500 / 80000
74
ویو 20 پست (قابلیت روی پست فورواردی و موزیک)
4600
100 / 200000
75
ویو 50 پست آخر کانال تلگرام
5000
1000 / 15000
77
ویو 100 پست آخر کانال تلگرام
10000
1000 / 15000

فالوور اینستاگرام (فیک و نیمه فعال)

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
25
فالوور اینستاگرام ارزان
8000
100 / 50000
7
فالوور اینستاگرام (خارجی)
10000
100 / 50000
6
فالوور اینستاگرام (میکس)
12000
100 / 50000
8
فالوور اینستاگرام (ایرانی)
14000
100 / 50000
90
فالوور اینستاگرام (ایرانی توربو)
16000
1000 / 500000
9
فالوور اینستاگرام (ایرانی الماس)
18000
1000 / 500000
1
فالوور اینستاگرام (ایرانی ویژه)
20000
100 / 10000
136
 فالوور اینستاگرام (ایرانی Vip)
25000
100 / 20000

فالوور اینستاگرام (واقعی ایرانی پاپ)

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
11
فالوور پاپ اینستاگرام (ارسالی 1 ساعته)
120000
1000 / 1000
13
فالوور پاپ اینستاگرام (ارسالی 4 ساعته)
280000
1000 / 1000
15
فالوور پاپ اینستاگرام (ارسالی 5 ساعته)
380000
1000 / 1000
16
فالوور پاپ اینستاگرام (ارسالی 6 ساعته)
700000
1000 / 1000

پکیج های اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
112
پکیج طلایی (فالوور + لایک + بازدید + کامنت)
30000
1000 / 1000
113
 پکیج الماس (فالوور + لایک + بازدید + کامنت)
50000
1000 / 1000
114
پکیج یاقوت (فالوور + لایک + بازدید + کامنت)
70000
1000 / 1000
115
پکیج اختصاصی اذر سوشال
120000
1000 / 1000

لایک اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
129
لایک اینستاگرام ارزان
3000
100 / 50000
117
لایک اینستاگرام (خارجی)
4000
100 / 50000
95
لایک اینستاگرام (Reels)
4000
100 / 1000000
119
لایک اینستاگرام (IGTV)
5000
100 / 50000
118
لایک اینستاگرام (میکس)
5000
100 / 50000
116
لایک اینستاگرام (ایرانی)
6000
100 / 30000
137
لایک اینستاگرام (ایرانی نیترو)
7000
100 / 30000
135
 لایک اینستاگرام ویژه (مناسب برای اکسپلور)
8000
100 / 30000

ویو اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
132
 ذخیره پست اینستاگرام
1000
250 / 15000
121
ویو کلیپ اینستاگرام (IGTV)
1500
100 / 10000000
100
ویو کلیپ اینستاگرام (Reels)
1500
100 / 10000000
120
ویو کلیپ اینستاگرام (ویدئو)
1500
100 / 10000000
128
 ویو کلیپ اینستاگرام Impressions + Profile Visit
2000
100 / 10000000
122
ویو استوری اینستاگرام
2000
100 / 20000
131
ویو استوری اینستاگرام (بازدید همه استوری ها)
2500
100 / 20000

کامنت اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
126
 کامنت ایرانی تعریف از پست متفرقه
18000
5 / 40
125
کامنت ایرانی تعریف و تمجید از کالای فروشگاهی
18000
5 / 40
124
کامنت ایرانی سلام و احوال پرسی
18000
5 / 40
127
 کامنت ایرانی با متن دلخواه شما
26000
10 / 1000
123
کامنت ایرانی تبریک تولد
26000
10 / 40