سرویس ها

⭐ = پرطرفدار ⚡️ = سطح سرعت 🔥 = سرویس داغ 💎 = بهترین سرویس 💧 = فید سرمایه گذاری قطره ای

بسته های طلایی اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
86
پکیج طلایی (فالوور + لایک + بازدید + کامنت)
32000
1000 / 1000
87
پکیج الماس (فالوور + لایک + بازدید + کامنت)
46000
1000 / 1000
88
پکیج یاقوت (فالوور + لایک + بازدید + کامنت)
68000
1000 / 1000
89
پکیج اختصاصی اذر سوشال
115000
1000 / 1000

فالوور اینستاگرام واقعی ایرانی (پاپ)

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
11
فالوور پاپ اینستاگرام (ارسالی 1 ساعته)
120000
1000 / 1000
13
فالوور پاپ اینستاگرام (ارسالی 4 ساعته)
220000
1000 / 1000
15
فالوور پاپ اینستاگرام (ارسالی 5 ساعته)
330000
1000 / 1000
16
فالوور پاپ اینستاگرام (ارسالی 6 ساعته)
700000
1000 / 1000

فالوور اینستاگرام واقعی ایرانی

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
100
فالوور اینستاگرام واقعی ایرانی (اجباری)
220000
1000 / 10000
96
پکیج 1 (جذب 1 الی 2 کا فالوور واقعی ایرانی)
220000
1000 / 1000
97
پکیج 2 (جذب 2 الی 3 کا فالوور واقعی ایرانی)
320000
1000 / 1000
98
پکیج 3 ( جذب 3 الی 4 کا فالوور واقعی ایرانی)
400000
1000 / 1000
99
پکیج 4 ( جذب 4 الی 5 کا فالوور واقعی ایرانی)
550000
1000 / 1000

فالوور اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
3
فالوور فیک اینستاگرام (میکس)
11000
200 / 2000000
5
فالوور فیک اینستاگرام (خارجی)
12000
200 / 2000000
4
فالوور فیک اینستاگرام (ایرانی)
14000
100 / 20000
1
فالوور اینستاگرام (ایرانی نیمه فعال)
20000
100 / 20000

لایک اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
22
لایک اینستاگرام (میکس)
7000
100 / 40000
24
لایک اینستاگرام (خارجی)
8000
100 / 40000
20
لایک اینستاگرام (ایرانی)
10000
30 / 8000
23
لایک اینستاگرام (IGTV)
15000
100 / 10000

ویو اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
32
ویو کلیپ اینستاگرام (IGTV)
1000
1000 / 1000000
30
ویو کلیپ اینستاگرام (ویدئو)
1000
1000 / 1000000
34
ویو استوری اینستاگرام
4000
100 / 500000

کامنت اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
26
کامنت ایرانی تبریک تولد
23000
5 / 40
28
کامنت اینستاگرام (رندوم فارسی)
23000
5 / 40
29
کامنت اینستاگرام (فارسی با متن دلخواه)
23000
5 / 1000
27
کامنت اینستاگرام فارسی تعریف و تمجید از کالای فروشگاهی
23000
5 / 40

ممبر کانال تلگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
55
ممبر فیک کانال تلگرام (پنلی)
7000
1000 / 5000
40
ممبر اجباری کانال تلگرام (ساده)
8000
1000 / 100000
47
ممبر اجباری کانال تلگرام (قفلی)
8000
1000 / 5000
41
ممبر اجباری کانال تلگرام (هیدن)
8000
1000 / 100000
46
ممبر اجباری خالص ویودار
10000
1000 / 100000
42
ممبر اجباری کانال تلگرام (کانال بالای 200 کا)
10000
1000 / 100000
43
ممبر اجباری کانال تلگرام (کانال بالای 300 کا)
12000
1000 / 100000
53
ممبر فیک کانال و گروه تلگرام (خارجی)
12000
1000 / 20000
52
ممبر کانال تلگرام (خارجی)
12000
1000 / 20000
44
ممبر اجباری کانال تلگرام (کانال بالای 500 کا)
15000
1000 / 100000
45
ممبر اجباری کانال تلگرام (کانال میلیونی)
20000
1000 / 50000
48
ممبر فعال کانال تلگرام (نیترو)
25000
1000 / 5000
49
ممبر پاپ کانال تلگرام (ارسالی یک ساعته)
75000
1000 / 1000
50
ممبر پروکسی کانال تلگرام (یک ساعته 150k)
230000
1000 / 1000
51
ممبر پروکسی کانال تلگرام (یک ساعته 200k)
280000
1000 / 1000
56
ممبر پروکسی کانال تلگرام (تایم 15 الی 20 دقیقه)
380000
1000 / 1000
57
ممبر پروکسی کانال تلگرام (تایم 20 الی 30 دقیقه)
680000
1000 / 1000

ممبر گروه تلگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
66
ممبر فیک گروه تلگرام (پنلی)
7000
1000 / 5000
63
ممبر گروه تلگرام (ادلیست)
7000
1000 / 50000
61
ممبر اجباری گروه تلگرام (هیدن)
8000
1000 / 100000
60
ممبر فعال گروه تلگرام (پنلی)
8000
1000 / 100000
62
ممبر فعال گروه تلگرام (نیترو)
35000
1000 / 5000
64
ممبر گروه به گروه تلگرام (ایرانی)
70000
1000 / 20000
67
ممبر گروه به گروه تلگرام (خارجی)
130000
1000 / 10000

ویو پست کانال تلگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
70
ویو تک پست کانال تلگرام
200
300 / 15000
71
ویو 5 پست آخر کانال تلگرام / سرور پر سرعت
500
500 / 15000
72
ویو 10 پست آخر کانال تلگرام / سرور پر سرعت
1000
500 / 15000
73
ویو 20 پست آخر کانال تلگرام / سرور پر سرعت
2000
1000 / 15000
74
ویو 30 پست آخر کانال تلگرام / سرور پر سرعت
3000
1000 / 15000
75
ویو 50 پست آخر کانال تلگرام / سرور پر سرعت
5000
1000 / 15000
77
ویو 100 پست آخر کانال تلگرام / سرور پر سرعت
10000
1000 / 15000

لایک و نظرسنجی کانال تلگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
80
لایک و نظرسنجی تلگرام (کانال عمومی)
30000
100 / 5000
81
لایک و نظرسنجی تلگرام (کانال خصوصی)
100000
100 / 5000

خدمات کلاب هاوس

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
91
فالور ایرانی کلاب هاوس
140000
500 / 500