سرویس ها

⭐ = پرطرفدار ⚡️ = سطح سرعت 🔥 = سرویس داغ 💎 = بهترین سرویس 💧 = فید سرمایه گذاری قطره ای

ممبر کانال تلگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
46
ممبر اجباری تلگرام خالص ویودار
22000
1000 / 5000
40
ممبر اجباری کانال تلگرام (عادی)
22000
1000 / 5000
41
ممبر اجباری کانال تلگرام (هیدن)
22000
1000 / 5000
56
ممبر اجباری کانال تلگرام ریزش کم (هیدن)
22000
1000 / 5000
139
ممبر کانال تلگرام (ظرفیت بالا)
25000
1000 / 10000
48
ممبر فعال کانال تلگرام (نیترو)
28000
1000 / 20000
51
ممبر فیک کانال تلگرام (ریزش کم)
30000
500 / 5000
42
ممبر اجباری کانال تلگرام (کانال 100K)
35000
1000 / 50000
43
ممبر اجباری کانال تلگرام (کانال 200K)
40000
1000 / 50000
54
ممبر اجباری کانال تلگرام (کانال 300K)
45000
1000 / 50000
45
ممبر اجباری کانال تلگرام (اپلودر)
130000
1000 / 100000

ممبر گروه تلگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
141
ممبر فیک گروه تلگرام (ارزان)
15000
1000 / 50000
61
ممبر اجباری گروه تلگرام (هیدن)
15000
1000 / 50000
69
ممبر ادلیست گروه تلگرام (ایرانی)
15000
1000 / 100000
65
ممبر اجباری گروه تلگرام ریزش کم (هیدن)
16000
1000 / 100000
60
ممبر فعال گروه تلگرام (پنلی)
16000
1000 / 100000
62
ممبر فعال گروه تلگرام (نیترو)
25000
1000 / 20000
140
ممبر فیک گروه تلگرام (ریزش کم)
30000
500 / 5000
64
ممبر گروه به گروه تلگرام (ایرانی)
60000
5000 / 20000

پروکسی کانال تلگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
104
پروکسی کانال تلگرام (یک ساعته امار 120k)
350000
1000 / 1000
105
پروکسی کانال تلگرام (یک ساعته امار 150k)
450000
1000 / 1000

ویو پست کانال تلگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
110
ویو تک پست کانال تلگرام
100
300 / 100000
130
ویو تک پست (قابلیت روی پست فورواردی و موزیک)
300
100 / 200000
79
ویو 5 پست آخر کانال تلگرام
1000
300 / 100000
133
ویو 5 پست (قابلیت روی پست فورواردی و موزیک)
1300
100 / 200000
111
ویو 10 پست آخر کانال تلگرام
1400
300 / 100000
134
ویو 10 پست (قابلیت روی پست فورواردی و موزیک)
2500
100 / 200000
73
ویو 20 پست آخر کانال تلگرام
2600
500 / 80000
74
ویو 20 پست (قابلیت روی پست فورواردی و موزیک)
4600
100 / 200000
75
ویو 50 پست آخر کانال تلگرام
5000
500 / 50000

فالوور اینستاگرام (فیک و نیمه فعال)

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
25
فالوور اینستاگرام ارزان
7000
100 / 50000
7
فالوور اینستاگرام (خارجی)
8000
100 / 50000
6
فالوور اینستاگرام (میکس)
9000
100 / 50000
8
فالوور اینستاگرام (ایرانی)
10000
100 / 50000
90
فالوور اینستاگرام (ایرانی توربو)
16000
1000 / 500000
9
فالوور اینستاگرام (ایرانی الماس)
18000
1000 / 500000
1
فالوور اینستاگرام (ایرانی ویژه)
22000
100 / 30000
136
 فالوور اینستاگرام (ایرانی Vip)
25000
100 / 30000

فالوور اینستاگرام (واقعی ایرانی پاپ)

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
14
فالوور پاپ اینستاگرام (ارسالی 3 ساعته)
280000
1000 / 1000

پکیج های اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
112
پکیج طلایی (فالوور + لایک + بازدید)
30000
1000 / 1000
113
 پکیج الماس (فالوور + لایک + بازدید)
50000
1000 / 1000
114
پکیج یاقوت (فالوور + لایک + بازدید)
70000
1000 / 1000
115
پکیج اختصاصی اذر سوشال
120000
1000 / 1000

لایک اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
129
لایک اینستاگرام ارزان
3000
30 / 400000
119
لایک اینستاگرام (IGTV)
4000
30 / 400000
117
لایک اینستاگرام (خارجی)
4000
30 / 400000
95
لایک اینستاگرام (Reels)
4000
30 / 400000
118
لایک اینستاگرام (میکس)
5000
30 / 400000
116
لایک اینستاگرام (ایرانی)
6000
100 / 30000
137
لایک اینستاگرام (ایرانی نیترو)
7000
100 / 30000
135
 لایک اینستاگرام (فول ایرانی)
12000
100 / 20000

ویو اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
132
 ذخیره پست اینستاگرام
1000
250 / 15000
128
 ویو کلیپ اینستاگرام Impressions + Profile Visit
1000
100 / 10000000
121
ویو کلیپ اینستاگرام (IGTV)
1000
100 / 10000000
100
ویو کلیپ اینستاگرام (Reels)
1000
100 / 10000000
120
ویو کلیپ اینستاگرام (ویدئو)
1000
100 / 10000000
122
ویو استوری اینستاگرام
6000
100 / 20000