سرویس ها

⭐ = پرطرفدار ⚡️ = سطح سرعت 🔥 = سرویس داغ 💎 = بهترین سرویس 💧 = فید سرمایه گذاری قطره ای

ممبر کانال تلگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
55
ممبر فیک کانال تلگرام (پنلی)
7000
1000 / 50000
40
ممبر اجباری کانال تلگرام (ساده)
8000
1000 / 100000
47
ممبر اجباری کانال تلگرام (قفلی)
8000
1000 / 5000
41
ممبر اجباری کانال تلگرام (هیدن)
8000
1000 / 100000
46
ممبر اجباری خالص ویودار
10000
1000 / 100000
42
ممبر اجباری کانال تلگرام (کانال بالای 200 کا)
10000
1000 / 100000
43
ممبر اجباری کانال تلگرام (کانال بالای 300 کا)
12000
1000 / 100000
53
ممبر فیک کانال و گروه تلگرام (خارجی)
12000
1000 / 20000
52
ممبر کانال تلگرام (خارجی)
12000
1000 / 20000
54
ممبر اجباری کانال تلگرام (کانال بالای 400 کا)
13000
1000 / 100000
44
ممبر اجباری کانال تلگرام (کانال بالای 500 کا)
14000
1000 / 100000
45
ممبر اجباری کانال تلگرام (کانال میلیونی)
20000
1000 / 100000
48
ممبر فعال کانال تلگرام (نیترو)
25000
1000 / 5000
49
ممبر پاپ کانال تلگرام (ارسالی یک ساعته)
75000
1000 / 1000

ممبر گروه تلگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
66
ممبر فیک گروه تلگرام (پنلی)
7000
1000 / 50000
63
ممبر گروه تلگرام (ادلیست)
7000
1000 / 50000
61
ممبر اجباری گروه تلگرام (هیدن)
8000
1000 / 100000
60
ممبر فعال گروه تلگرام (پنلی)
8000
1000 / 100000
62
ممبر فعال گروه تلگرام (نیترو)
35000
1000 / 5000
64
ممبر گروه به گروه تلگرام (ایرانی)
60000
1000 / 50000
67
ممبر گروه به گروه تلگرام (خارجی)
130000
1000 / 20000

پروکسی کانال تلگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
101
پروکسی کانال تلگرام (یک ساعته امار 120k)
220000
1000 / 1000
102
پروکسی کانال تلگرام (یک ساعته امار 150k)
270000
1000 / 1000
103
پروکسی کانال تلگرام (تایم 15 الی 20 دقیقه)
500000
1000 / 1000
105
پروکسی کانال تلگرام (شبانه امار 180k)
700000
1000 / 1000
104
پروکسی کانال تلگرام (تایم 20 الی 30 دقیقه)
800000
1000 / 1000
106
پروکسی کانال تلگرام (24 ساعته امار 120k)
2500000
1000 / 1000
107
پروکسی کانال تلگرام (24 ساعته امار 180k)
3200000
1000 / 1000

ویو پست کانال تلگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
110
ویو تک پست کانال تلگرام / سرور پر سرعت
200
300 / 5000
130
بازدید تک پست (قابلیت روی پست فورواردی)
300
100 / 200000
79
ویو 5 پست آخر کانال تلگرام / سرور پر سرعت
800
100 / 100000
111
ویو 10 پست آخر کانال تلگرام / سرور پر سرعت
1500
100 / 100000
73
ویو 20 پست آخر کانال تلگرام / سرور پر سرعت
2800
100 / 100000
74
ویو 30 پست آخر کانال تلگرام / سرور پر سرعت
3500
1000 / 15000
78
ویو 40 پست آخر کانال تلگرام / سرور پر سرعت
4000
1000 / 15000
75
ویو 50 پست آخر کانال تلگرام / سرور پر سرعت
5000
1000 / 15000
77
ویو 100 پست آخر کانال تلگرام / سرور پر سرعت
10000
1000 / 15000

لایک و نظرسنجی کانال تلگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
80
لایک و نظرسنجی تلگرام (کانال عمومی)
20000
100 / 5000
81
لایک و نظرسنجی تلگرام (کانال خصوصی)
100000
100 / 5000

فالوور اینستاگرام (فیک و نیمه فعال)

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
25
فالوور ارزان
8000
200 / 5000
6
فالوور فیک اینستاگرام (میکس)
10000
100 / 100000
7
فالوور فیک اینستاگرام (خارجی)
12000
100 / 100000
8
فالوور فیک اینستاگرام (ایرانی)
14000
200 / 200000
9
فالوور اینستاگرام (توربو)
18000
100 / 20000
1
فالوور اینستاگرام (ایرانی ویژه)
20000
100 / 20000

فالوور اینستاگرام واقعی ایرانی (پاپ , اختیاری)

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
11
فالوور پاپ اینستاگرام (ارسالی 1 ساعته)
120000
1000 / 1000
13
فالوور پاپ اینستاگرام (ارسالی 4 ساعته)
220000
1000 / 1000
10
فالوور پاپ اینستاگرام ایرانی واقعی (اجباری)
220000
1000 / 20000
15
فالوور پاپ اینستاگرام (ارسالی 5 ساعته)
400000
1000 / 1000
16
فالوور پاپ اینستاگرام (ارسالی 6 ساعته)
700000
1000 / 1000

بسته های طلایی اینستاگرام (فیک و نیمه فعال)

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
112
پکیج طلایی (فالوور + لایک + بازدید + کامنت)
33000
1000 / 1000
113
 پکیج الماس (فالوور + لایک + بازدید + کامنت)
47000
1000 / 1000
114
پکیج یاقوت (فالوور + لایک + بازدید + کامنت)
70000
1000 / 1000
115
پکیج اختصاصی اذر سوشال
117000
1000 / 1000

لایک اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
129
لایک اینستاگرام ارزان
3000
20 / 50000
117
لایک اینستاگرام (خارجی)
4000
20 / 50000
119
لایک اینستاگرام (IGTV)
5000
100 / 500000
118
لایک اینستاگرام (میکس)
5000
20 / 50000
116
لایک اینستاگرام (ایرانی)
8000
10 / 8000

ویو اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
132
 ذخیره پست اینستاگرام
1000
50 / 15000
121
ویو کلیپ اینستاگرام (IGTV)
1000
500 / 10000000
120
ویو کلیپ اینستاگرام (ویدئو)
1000
500 / 10000000
128
 ویو پست اینستاگرام + Impressions + Profile Visit
1500
100 / 10000000
122
ویو استوری اینستاگرام
2000
50 / 2000
131
ویو استوری اینستاگرام (بازدید همه استوری ها)
3000
100 / 70000

کامنت اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
127
 کامنت ایرانی با متن دلخواه شما
20000
5 / 1000
126
 کامنت ایرانی تعریف از پست متفرقه
20000
5 / 40
123
کامنت ایرانی تبریک تولد
20000
5 / 40
125
کامنت ایرانی تعریف و تمجید از کالای فروشگاهی
20000
5 / 40
124
کامنت ایرانی سلام و احوال پرسی
20000
5 / 40