سرویس ها

⭐ = پرطرفدار ⚡️ = سطح سرعت 🔥 = سرویس داغ 💎 = بهترین سرویس 💧 = فید سرمایه گذاری قطره ای

ممبر کانال

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
41
ممبر کانال تلگرام (هیدن)
27000
1000 / 30000
40
ممبر کانال تلگرام (عادی)
28000
1000 / 30000
139
ممبر اجباری کانال (کانال زیر 100K)
30000
1000 / 100000
48
ممبر کانال تلگرام (نیترو)
30000
1000 / 100000
42
ممبر اجباری کانال (کانال 100K)
35000
1000 / 100000
52
ممبر کانال تلگرام (خارجی)
35000
1000 / 10000
43
ممبر اجباری کانال (کانال 200K)
40000
1000 / 100000
54
ممبر اجباری کانال (کانال 300K)
45000
1000 / 100000
51
ممبر فیک کانال (1 ماه بدون ریزش)
45000
1000 / 20000
44
ممبر اجباری کانال (کانال 400K)
50000
1000 / 100000
57
ممبر اجباری کانال (کانال 500K)
55000
1000 / 100000
53
ممبر فیک کانال (3 ماه بدون ریزش)
65000
1000 / 20000
45
ممبر فعال کانال تلگرام (اپلودر)
140000
1000 / 10000

ممبر گروه

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
68
ممبر فیک گروه تلگرام
39000
1000 / 100000
61
ممبر اجباری گروه تلگرام (هیدن)
40000
1000 / 100000
65
ممبر اجباری گروه تلگرام (عادی)
43000
1000 / 100000
140
ممبر فیک گروه (1 ماه بدون ریزش)
45000
1000 / 20000
69
ممبر ادلیست گروه تلگرام (ایرانی)
45000
1000 / 100000
62
ممبر فعال گروه تلگرام (نیترو)
48000
1000 / 200000
63
ممبر فعال گروه تلگرام (فول انلاین)
50000
1000 / 200000
181
ممبر فیک گروه (3 ماه بدون ریزش)
65000
1000 / 20000
60
ممبر فعال گروه تلگرام فول انلاین (سرور جدید)
70000
1000 / 200000
141
ممبر فعال گروه تلگرام (اپلودر)
140000
1000 / 20000
64
ممبر گروه به گروه تلگرام (ایرانی)
180000
1000 / 100000

ویو پست کانال

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
130
ویو تک پست (پست فورواردی و موزیک)
400
100 / 200000
110
ویو تک پست کانال
700
500 / 300000
79
ویو 5 پست کانال
2000
500 / 80000
133
ویو 5 پست (پست فورواردی و موزیک)
2000
100 / 200000
111
ویو 10 پست کانال
4000
500 / 80000
134
ویو 10 پست (پست فورواردی و موزیک)
4000
100 / 200000
74
ویو 20 پست (پست فورواردی و موزیک)
7000
100 / 200000
73
ویو 20 پست کانال
8000
500 / 80000
75
ویو 50 پست اخر کانال
18000
500 / 50000
77
ویو 100 پست اخر کانال
22000
500 / 15000

خدمات پرمیوم

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
173
ممبر پرمیوم
300000
100 / 10000

ارسال به پیوی تلگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
187
ارسال پیام به پیوی تلگرام
250000
1000 / 10000

فالوور اینستاگرام (فیک و نیمه فعال)

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
25
فالوور اینستاگرام ارزان
16000
10 / 1000000
7
فالوور اینستاگرام (خارجی)
17000
10 / 1000000
8
فالوور اینستاگرام (میکس ایرانی)
18000
10 / 1000000
9
فالوور اینستاگرام (میکس الماس)
20000
10 / 1000000
1
فالوور اینستاگرام (ایرانی ویژه)
22000
10 / 1000000
19
فالوور پر سرعت (ویژه محدودیت)
25000
10 / 1000000
182
فالوور 70% پروفایل‌دار ایرانی
50000
100 / 10000
183
فالوور ۱۰۰% پروفایل‌دار ایرانی
70000
50 / 20000
184
 فالوور 100% ایرانی اختصاصی (کیفیت عالی) 
75000
50 / 20000

فالوور اینستاگرام (واقعی ایرانی پاپ)

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
14
فالوور پاپ اینستاگرام (ارسالی 3 ساعته)
400000
1000 / 1000

پکیج های اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
112
پکیج طلایی (فالوور + لایک + بازدید)
25000
1000 / 1000
113
 پکیج الماس (فالوور + لایک + بازدید)
45000
1000 / 1000
114
پکیج یاقوت (فالوور + لایک + بازدید)
70000
1000 / 1000
115
پکیج اختصاصی (فالوور + لایک + بازدید)
100000
1000 / 1000

لایک اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
129
لایک اینستاگرام ارزان
2000
10 / 300000
118
لایک اینستاگرام (میکس)
3000
10 / 300000
95
لایک اینستاگرام (Reels)
4000
10 / 300000
116
لایک اینستاگرام (میکس ایرانی)
6000
10 / 300000
137
لایک اینستاگرام 70% ایرانی
8000
50 / 8000
185
 لایک اختصاصی 100% ایرانی (کیفیت عالی)
10000
50 / 20000

ویو اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
100
ویو کلیپ اینستاگرام (Reels)
2500
100 / 100000000
120
ویو کلیپ اینستاگرام (Tv+Post)
2500
100 / 100000000
121
ویو کلیپ اینستاگرام (ایرانی)
3000
50 / 700000000
122
ویو استوری اینستاگرام (Story)
8000
100 / 10000

کامنت اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
127
 کامنت ایرانی با متن دلخواه شما
30000
10 / 10000
126
 کامنت ایرانی تعریف از پست متفرقه
30000
10 / 10000
123
کامنت ایرانی تبریک تولد
30000
10 / 10000
125
کامنت ایرانی تعریف و تمجید از کالای فروشگاهی
30000
10 / 10000
124
کامنت ایرانی سلام و احوال پرسی
30000
10 / 10000

پیامرسان روبیکا و روبینو

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
147
ویو پست روبینو
1500
100 / 10000
146
لایک روبینو
4000
100 / 10000
166
فالوور ارزان روبینو
20000
100 / 10000
144
فالوور روبینو
40000
100 / 10000
180
فالوور واقعی روبینو
100000
500 / 10000
165
فالوور پاپ روبینو (3 ساعته)
300000
1000 / 1000
145
ممبر پاپ کانال روبیکا (3 ساعته)
360000
1000 / 1000
158
فالوور پاپ روبینو (6 ساعته)
550000
1000 / 1000
163
ممبر پاپ کانال روبیکا (6 ساعته)
660000
1000 / 1000
164
ممبر پاپ کانال روبیکا (24 ساعته)
1350000
1000 / 1000

پیامرسان ایتا

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
33
ممبر پاپ کانال ایتا (1 ساعته)
250000
1000 / 1000
37
ممبر اجباری کانال ایتا
400000
500 / 5000
35
ممبر پاپ کانال ایتا (3 ساعته)
500000
1000 / 1000
36
ممبر پاپ کانال ایتا (6 ساعته)
900000
1000 / 1000
80
ممبر پاپ کانال ایتا (24 ساعته)
1800000
1000 / 1000

پیامرسان بله

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
155
ممبر اجباری کانال بله
200000
1000 / 40000
154
ممبر پاپ کانال بله (1 کا تضمینی)
300000
1000 / 1000

خدمات آپارات

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
149
بازدید ویدیو آپارات
7000
1000 / 100000
148
فالوور آپارات
50000
50 / 200
150
کامنت دلخواه آپارات
70000
10 / 100

پیامرسان ایگپ

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
159
ممبر پاپ کانال ایگپ (24 ساعته)
1000000
1000 / 1000